تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

اخبار

اخبار

فیلتر:

نمایش:

مصاحبه مهندس موسوی مدیر عامل محترم شرکت...

اسفند، 1400

به مناسبت روز ملی صادرات و همچنین انتخاب شرکت تونل سد آریانا به عنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی سال 1399، مهندس موسوی مدیر عامل محترم شرکت تونل سد آریانا مصاحبه ای کوتاه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اهمیت صادرات خد...

موفقیت شرکت تونل سد آریانا در اخذ یک پرو...

فروردین، 1401

در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱، قرارداد پروژه "احداث سیستم آبیاری و زهکشی کانال PMC" به شرکت تونل سد آریانا ابلاغ شد. این پروژه زیر مجموعه‌ای از پروژه‌های IDIP-2 است. این سومین پروژه آبیاری و زهکشی شرکت تونل سد آریانا در جمهوری قزاقستان به همراه دو پروژه...

اخذ پروژه جدید در استان کرمان، ایران

فروردین، 1401

این شرکت موفق به اخذ پروژه جدیدی در شهرستان شهربابک در استان کرمان در ایران شد. این پروژه در خصوص محوطه سازی، احداث جاده، سازه های مکانیکی و برقی در ورزشگاه شهربابک می باشد.

اخذ پروژه جدید در کشور تاجیکستان توسط شر...

اردیبهشت، 1401

شرکت تونل سد آریانا موفق به اخذ پروژه جدید در کشور تاجیکستان شده است. این پروژه در زمینه احداث زیرساخت ها در بخش آبرسانی شهر دوشنبه می باشد.

مصاحبه مهندس موسوی مدیر عامل محترم شرکت...

اسفند، 1400

موفقیت شرکت تونل سد آریانا در اخذ یک پرو...

فروردین، 1401

اخذ پروژه جدید در استان کرمان، ایران

فروردین، 1401

اخذ پروژه جدید در کشور تاجیکستان توسط شر...

اردیبهشت، 1401

صفحه: 1 از 1