تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

ژئوتکنیک

خدماتی که شرکت تونل سد آریانا در زمینه ژئوتکنیک ارائه می دهد شامل مطالعات و تحقیقات ژئوتکنیکی، برهم کنش خاک و سازه و همچنین طراحی پی های گوناگون می گردد. در میان تیم های متخصصین ما مهندسین زمین شناس و ژئوتکنیک به منظور پشتیبانی کامل الزامات کارفرمایان ما در این زمینه نقش آفرینی می نمایند.

پروژه‌های مرتبط