تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

آبیاری

با افزایش تقاضا برای آبیاری پیشرفته زمین های کشاورزی پهناور در کشورهای در حال توسعه، شرکت تونل سد آریانا تأکید زیادی را بر بدست آوردن دانش عمیق بر نحوه اجرای سیستم های مختلف آبیاری قرار داده است و می تواند خدماتی را در زمینه هایی نظیر آبیاری تحت فشار، شبکه لوله گذاری و توزیع آب توسط کانال های روباز ارائه دهد. طراحی، تأمین مصالح، ساخت و رصد سیستم ها در میان فعالیت هایی هستند که در این عرصه اجرا می کنیم. به وسیله تعامل با طرف های درگیر در پروژه های آبیاری، متخصصین ما سعی بر ارتقا و گسترش همکاری به منظور بهره رسانی به جوامع دارند. زمانی که صحبت از ساخت تأسیسات زیربنایی با عمر بالا می شود، راهکارهای نوآورانه کلید سیستم های کارآمد خواهند بود.

پروژه‌های مرتبط