تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

انرژی

صنعت انرژی به عنوان بخشی که به شدت رقابتی بوده و در حال تجربه تغییرات سریع می باشد، به طور مداوم در تلاش است تا خدمات مشتریان را بهبود بخشد و راهکارهای مبتکرانه ای را برای تقاضای رو به افزایش بخش نیرو ارائه دهد. در سراسر آسیا، ما از مشتریانمان در صنعت انرژی و آب و برق پشتیبانی می کنیم. دامنه خدمات ما تمامی مراحل ساخت یک نیروگاه را شامل می شود و انواع مختلف آنها نظیر نیروگاه گازی، نیروگاه دیزلی، نیروگاه برق آبی، نیروگاه زمین گرمایی و دیگر انواع نیروگاه را در بر می گیرد. تمرکز اصلی ما از نظر خدمات در بخش مشاوره، مهندسی، ساخت و نگهداری نیروگاه ها می باشد.