تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

راهکارهایی که در شرکت تونل سد آریانا با استفاده از تخصص مهندسین و برنامه ریزان ترافیکی ارائه می دهیم شامل موارد زیر می گردد:

  • برنامه ریزی، طراحی و اجرای مدیریت ترافیک
  • ارزیابی و اجرای ترافیکی پروژه های راه

پروژه‌های مرتبط