تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

خطوط انتقال نفت و گاز

با توجه به اینکه ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز در سطح جهان است، جهت افزایش میزان انتقال این منابع و مشتقات آنها به کشورهای دیگر از طریق خطوط لوله و همچنین پالایش فرآورده های نفتی و نگهداری آنها در مخازن مشخص نیازمند یک برنامه اجرایی دقیق می باشد. قبل و بعد از فرآوری و تصفیه نیاز به کانال های ارتباطی وسیع وجود دارد. چاه های نفتی، پالایشگاه ها و ایستگاه های تقسیم معمولا در فواصل زیادی از هم قرار دارند. کمک در راستای ایجاد هماهنگی در فازهای مطالعات و اجرای این دسته پروژه ها دارای اهمیت بالایی می باشد. کارشناس های ما در زمینه طراحی و اجرای زیرساخت ها، نقشه برداری و همه کارهای بنیادی برای رسیدن به اهداف این نوع پروژه ها آماده می باشند.

پروژه‌های مرتبط