تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

مناقصات

مناقصات

سازندگان و تامیین کنندگان محترم، جهت شرکت در مناقصات شرکت تونل سد آریانا لطفا پس از انتخاب مناقصه مورد نظر و ورود به حساب کاربری خود، به تکمیل مراحل بپردازید.

فیلتر:

نمایش:

انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ پروژه معدن زرشوران (سازندگان)

کد مناقصه: 403-005

تاریخ ارسال اسناد: خرداد 30، 1403

وضعیت مناقصه: کنونی

بیشتر بخوانید

موضوع

انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ پروژه معدن زرشوران (سازندگان)