تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

امکانات حمل و نقل

امکانات حمل ونقل، امکاناتی است که دسترسی به خدمات ترانزیتی از جمله ، اما نه محدود به ، ایستگاه های اتوبوس شهری، پایانه های اتوبوس بین شهری ، پایانه های کشتی های مسافربری ، ایستگاه های قطار ، پایانه های شاتل و ایستگاه های اتوبوس های تندرو را فراهم میکند. تونل سد آریانا به عنوان یک شرکت مهندسی و ساخت می تواند این امکانات را برای همه مشتریان دولتی و خصوصی فراهم کند.

پروژه‌های مرتبط