تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

درباره ما

درباره ما

توسعه پایدار و محیط زیست

تونل سد آریانا اهمیت نظارت بر محیط زیست بر کلیه عملیات ساخت و ساز را درک می کند و این عنصر مهمی از عملیات نظارتی ما را تشکیل می دهد

ما تلاش می کنیم تمام فعالیت های پروژه و دفتر را به روشی مسئولانه از نظر زیست محیطی انجام دهیم و خطراتی را که ممکن است بر محیط تأثیر منفی بگذارد شناسایی ، مدیریت و کاهش دهیم.

نظارت" مستلزم پایش منظم بر پارامترهای خاص نظیر توجه ویژه به ایجاد صوت ، کیفیت هوا ، ایمنی ، آسیب فیزیکی به زیستگاه های گیاهان و جانوران است. در این زمینه ، متخصصان محیط زیست تونل سد آریانا با ارزیابی زیست محیطی مطابق با برنامه ها و سیاست های نظارت بر محیط زیست که به عنوان بخشی از این ارزیابی و قوانین تدوین شده است، با تمام فعالیت های پروژه و سازمان پایش و کنترل می نمایند.