تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

عملیات احداث خط راه آهن دوشنبه - قرغان تپه، بخش وحدت- یاوان در جمهورى تاجیکستان

تاریخ شروع:

خرداد 30، 1393

تاریخ پایان:

خرداد 25، 1394

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - مترو و راه آهن

کارفرما:

اداره راه آهن جمهورى تاجیکستان

پیش زمینه:

_

نقش‌ها:

اجراى عملیات بسترسازى، خاکبردارى و خاکریزى خطوط راه آهن

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط