تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

عملیات اجرایى و ایمن سازى پایاب سیستم تخلیه سیلاب سرریز، جاده دسترسى و کارهاى باقیمانده سد نرماشیر(نساء)

تاریخ شروع:

آبان 17، 1388

تاریخ پایان:

خرداد 14، 1393

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - سیستم حفاظت سیلاب

کارفرما:

شرکت آب منطقه ای کرمان

پیش زمینه:

-

نقش‌ها:

-

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط