تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

عملیات ژئوتکنیک در نیروگاه برق آبى سنگ توده 1 جمهورى تاجیکستان

تاریخ شروع:

مهر 09، 1390

تاریخ پایان:

آذر 11، 1391

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - ژئوتکنیک

کارفرما:

وزارت انرژى و منابع آب جمهورى تاجیکستان شرکت اینتررائو روسیه

پیش زمینه:

_

نقش‌ها:

  • نمونه گیرى در بدنه سد آبگیری شده، 
  • گمانه هاى زهکش، حفارى و تزریق
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط