تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

مناقصات

مناقصات

سازندگان و تامیین کنندگان محترم، جهت شرکت در مناقصات شرکت تونل سد آریانا لطفا پس از انتخاب مناقصه مورد نظر و ورود به حساب کاربری خود، به تکمیل مراحل بپردازید.

فیلتر:

نمایش:

عملیات خاکی، تسطیح، دکوپاژ و زیرسازی جهت آماده سازی بستر مسیر تا سطح قبل از لایه اساس به طول 2 کیلومتر در مسیر قزوین - رحیم آباد محدوده باراجین (سازندگان)

کد مناقصه: TSA-LEG-CR-408

تاریخ ارسال اسناد: تیر 07، 1402

وضعیت مناقصه: منقضی

بیشتر بخوانید

عملیات اجرایی ابنیه فنی شامل دیوار حائل و آبرو های محور قزوین – رحیم آباد محدوده باراجین از کیلومتراژ 500+4 الی 000+9 (سازندگان)

کد مناقصه: TSA-LEG-CR-411

تاریخ ارسال اسناد: تیر 14، 1402

وضعیت مناقصه: منقضی

بیشتر بخوانید

موضوع

عملیات خاکی، تسطیح، دکوپاژ و زیرسازی جهت آماده سازی بستر مسیر تا سطح قبل از لایه اساس به طول 2 کیلومتر در مسیر قزوین - رحیم آباد محدوده باراجین (سازندگان)

عملیات اجرایی ابنیه فنی شامل دیوار حائل و آبرو های محور قزوین – رحیم آباد محدوده باراجین از کیلومتراژ 500+4 الی 000+9 (سازندگان)