تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

جاده، پلها و بزرگراه ها

یکی از خدمات اصلی که شرکت تونل سد آریانا ارائه می دهد در زمینه مطالعات امکان سنجی، طراحی، تأمین مصالح، ساخت، نوسازی، مدیریت پروژه مربوط به پروژه های راه، پل، راه آهن و خطوط مترو در خاور میانه، آسیای مرکزی و اروپا می باشد.

این پروژه ها در مناطق شهری و بین شهری در کشورهایی که در آنها فعال می باشیم واقع شده اند. با گسترش عملیات اجرایی ما به قاره های متعدد، قادر هستیم تا انتظارات کارفرمایان آینده مان را محقق ساخته و نیازهایشان را برآورده سازیم.

انواع پل هایی که می توانیم بسازیم شامل پل های شاهتیر جعبه ای، پل های طره ای، پل های خرپایی، پل های معلق و پل های کابلی، پل های قوسی و پل های قوسی مهار شده می باشند. ایجاد پیش تنیدگی و پس کشیدگی از روش هایی هستند که در ساخت پل هایی با دهانه های طولانی تر به کار می بندیم که منجر به استفاده از مواد با مقاومت بالا می گردد.

پروژه‌های مرتبط