تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

مترو و راه آهن

یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی کشورها طول و وسعت شبکه به هم پیوسته راه ها، راه آهن و حمل و نقل ریلی شهری می باشد. به منظور برقراری ارتباط بیشتر انسان ها و تسهیل حمل و نقل اقلام در هر کشور، راه آهن و سیستم مترو نقش اساسی را ایفا می کنند. تجربه گسترده ما در ارائه خدمات مهندسی و ساخت راه آهن شامل سیستم های مترو، راه آهن مسافری، راه آهن سنگین و باری می شود. ما خدماتمان را به مشتریان جهانی در زمینه های طراحی، ساخت و نوسازی زیرساخت های مترو و راه آهن ارائه می دهیم.

پروژه‌های مرتبط