تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

ساخت بخشی از نیروگاه سد راغون در تاجیکستان (3600 MW)

بیشتر بخوانید

احداث و ساخت سازه آبگیر ورودی سد و نیروگاه برق آبی راغون-جمهوری تاجیکستان

بیشتر بخوانید

احداث راه شاغون- ذیغر در جمهور ى تاجیکستان (فاز 3)

بیشتر بخوانید

احداث راه عینى مست چاه کوهى در جمهورى تاجیکستان

بیشتر بخوانید

عملیات ژئوتکنیک در نیروگاه برق آبى سنگ توده 1 جمهورى تاجیکستان

بیشتر بخوانید

عملیات احداث تونل و بستر راه دوشنبه-قرغانتپه، حد فاصل وحدت-یاوان (53 کیلومتر)

بیشتر بخوانید

نام پروژه

ساخت بخشی از نیروگاه سد راغون در تاجیکستان (3600 MW)

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: آب و محیط زیست - سد

وضعیت: تمام شده

احداث و ساخت سازه آبگیر ورودی سد و نیروگاه برق آبی راغون-جمهوری تاجیکستان

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: آب و محیط زیست - سد

وضعیت: در حال انجام

احداث راه شاغون- ذیغر در جمهور ى تاجیکستان (فاز 3)

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

وضعیت: تمام شده

احداث راه عینى مست چاه کوهى در جمهورى تاجیکستان

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

وضعیت: تمام شده

عملیات ژئوتکنیک در نیروگاه برق آبى سنگ توده 1 جمهورى تاجیکستان

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: آب و محیط زیست - ژئوتکنیک

وضعیت: تمام شده

عملیات احداث تونل و بستر راه دوشنبه-قرغانتپه، حد فاصل وحدت-یاوان (53 کیلومتر)

مکان: جمهوری تاجیکستان

بخش: حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

وضعیت: تمام شده

صفحه: 1 از 7

2007

2009

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024