تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه آبرسانی شهر دوشنبه

تاریخ شروع:

اسفند 26، 1400

تاریخ پایان:

اردیبهشت 06، 1403

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - انتقال آب

کارفرما:

شرکت دولتی ودو کانال دوشنبه

پیش زمینه:

به منظور توسعه زیرساخت های شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان از انجمن توسعه بین المللی کمک هزینه دریافت کرده است تا هزینه های پروژه تامین و بهداشت آب دوشنبه برای جایگزینی خطوط لوله اصلی آب را پوشش دهد.

نقش‌ها:

-

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط