تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

نمک زدایی

با وجود پوشیده شدن 71درصد از سطح کره زمین از آب، این کره با نام کره آبی نیز شناخته میشود. با این حال فقط بخش اندکی از آن، چیزی در حدود 0.3 درصد، برای انسان قابل مصرف می باشد (طبق مؤسسه آبهای سطحی طبیعی (NGWA)) که 99.7 درصد باقیمانده آن، در اقیانوس ها، یخچال های طبیعی و معلق در جو وجود دارد. با توجه به وجود نمک ها و مواد معدنی فراوان در آب اقیانوس ها، یکی از روش های استفاده از این منابع آبی، استفاده از روش شیرین سازی است. روند حذف نمودن نمک ها و مواد معدنی از آب، شیرین سازی نامیده می شود. شرکت تونل سد آریانا قابلیت ارائه خدمات در این زمینه را از طریق فناوری شیرین سازی حرارتی و یا روش های اُسمُز معکوس شیرین سازی دارا می باشد. بعلاوه با انجام تحقیقات در این زمینه قادر خواهیم بود با استفاده از روش های مختلف تقطیر، آب آشامیدنی را بخصوص برای شهرهای ساحلی در آینده نیز فراهم آوریم.

پروژه‌های مرتبط