تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

معادن

تونل سد آریانا برای دو دهه در سایت های واقع در ایران و آسیای میانه از بخش معدن را پشتیبانی کرده است. ما از طریق شبکه جهانی خود، از مشتریان استخراج خود در توسعه، بهره برداری و نگهداری معادن و پشتیبانی زیرساخت ها، اجرای استراتژی های کلیدی و ارتقا مهارت های فنی برای دستیابی به نتایج پایدار پشتیبانی می کنیم. توانایی های ما در زمینه معدن از پیشرفت های عملیاتی و کنترل هزینه، تا مشاوره مدیریت ریسک تجهیزات استخراج و پردازش است. ما دانش عمیقی در مورد طراحی فنی و پشتیبانی مدیریت زیرساخت های معدن، از جمله زمینه های سایت معدن، راه ها، پل ها، راه آهن، تونل زنی، ایستگاه های تصفیه آب و فاضلاب را دارا هستیم.