تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

تصفیه خانه فاضلاب

با گذشت سالهای متمادی در اجرای پروژه های آبی، ما ظرفیت طراحی، توسعه و ساخت تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب را کسب نموده ایم. از آنجا که ساخت این تأسیسات باعث افزایش بهره وری استفاده از آب می گردد و همچنین به خاطر تأثیرات گرمایش زمین بر دسترسی به آب، برای ما واضح شده است که تنها راه حرکت رو به جلو استفاده از تمامی منابع آب با حداکثر مقرون به صرفگی می باشد.

پروژه‌های مرتبط