تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

آب و محیط زیست

تونل سد آریانا در بطن تلاش ها برای اطمینان بخشی از مدیریت بهتر منابع آب و جمع آوری و تصفیه فاضلاب قرار دارد. همچنین ما متعهد هستیم تا از جوامع و اقتصادها در برابر تأثیرات مخرب سیل محافظت نماییم. عملیات ما کل چرخه عمر شبکه ها را در بر می گیرد که شامل سیستم های آبیاری، سد ها، سامانه های اندازه گیری، تأسیسات تصفیه خانه و سایر زیرساختهای ضروری می شوند. از طریق همکاری نزدیک با زنجیره تأمین، ما از رویکردهای پیشرو در صنعت نظیر BIM و ساخت و سازهای خارج از محل پروژه استفاده می کنیم تا بهینه سازی هزینه و زمان پروژه ها را به ارمغان بیاوریم.