تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

تونل

سرعت بالای توسعه مناطق شهری باعث کاهش فضاهای قابل دسترسی برای ساخت راه ها و ایجاد ارتباط میان شهرها و مناطق داخل شهری شده است. از این رو ساخت تونل ها نقش حیاتی را در ارائه راهکارهای ایمن، مقرون به صرفه و ماندگار برای نوسازی شهرها ایفا می کنند. ما در شرکت تونل سد آریانا تخصص در برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری از تونل ها نه تنها در حوزه حمل و نقل ، بلکه در حوزه هایی نظیر نیروگاه های برقابی، معدن، حفاری و توسعه فضاهای زیر زمینی نیز داریم.

پروژه‌های مرتبط