تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

درباره ما

درباره ما

جامعه

شرکت تونل سد آریانا کمکِ مالیِ فرد به فرد را دور از شأن کمک گیرنده می‌داند، این شرکت بیشتر علاقمند به اقدامات عام المنفعه می‌باشد ، با این همه گهگاه از کمک به افراد نیازمند بدون مواجهه با آنان دریغ نکرده است.

در شرایط کنونیِ جامعۀ بشری ، بهترین راه برای عبور از شرایط دشوار تشویق و ترویجِ رفتارهای بشر دوستانه و خیرخواهانه و کمک به قشر ضعیف جامعه است.

برای این منظور در چارچوب مشارکت اجتماعی و اقتصادیِ شرکت تونل سد آریانا ، کمک و یاری به اشخاص یا گروه‌های بی بضاعت جامعه را وظیفه خود می داند و معتقد است کلمه کمک و یاری باید در فرهنگ مشارکت اقتصادی و اجتماعی با پرداخت حقوقِ قانونی به افراد نیازمند جامعه جایگزین کرد زیرا که گروه های بی بضاعت و واماندگان محصولِ جامعه‌اند .

بر این اساس به شرح ذیل برخی از پرداخت ها مطابق تعریف فوق به موسسات و بنیادهای خیریه انجام شده است:

  • موسسه خیریه مهرورزان معین
  • موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان
  • مدرسه صبح رویش کودکان کار
  • آبشار عاطفه ها
  • موسسه خیریه ماه منیر قمر بنی هاشم
  • کمیته امداد امام خمینی (ره) شعبه سیستان و بلوچستان
  • کمک به آزادسازی زندانی ها

کمک و یاری رسانی به وضعیت قهری اتفاق افتاده در محل اجرای پروژه ها

شرکت تونل سد آریانا براساس سیاست ها و ارزشهای سازمانی، خود را ملزم می داند در زمان اضطرار به اهالی ساکن در محدوده های پروژه های خود یاری رسانی نماید.

در تاریخ 1399/02/12 درپی شکست و رانش بخشی از دیواره سد ذخیره آب کشور ازبکستان در مجاورت مرز کشور قزاقستان و جاری شدن در حدود یک میلیارد متر مکعب آب و ورود بخش زیادی از آن به داخل مرزهای کشور قزاقستان از طریق مسیل ها و تحت تاثیر قرار گرفتن روستا های در مسیر جریان سیل، نشست فوری در محل فرمانداری با حضور نمایندگان کارفرما ، کمیته منابع آب و شرکت تونل سد آریانا برگزار گردید که طی آن از طرف مدیریت شرکت به مدیران پروژه دستور داده شد ضمن تعطیلی فعالیت های جاری در پروژه ماختارال کلیه ماشین آلات برای پیشگری از ورود سیلاب به روستاها و منطق مسکونی اعزام شوند و این اقدام نیز بسیار موثر بوده و مورد تقدیر مقامات مربوطه قرار گرفت.