تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

سد

تجربه ما در سدهای مختلف این امکان را برایمان فراهم آورده است تا خدمات متنوعی را به کارفرمایان نقاط مختلف جهان ارائه دهیم. تخصص ما در کشورهای آسیای مرکزی به عنوان راهکارهایی در پروژه های سدهای بزرگ اجرایی شده است.

خدمات شرکت تونل سد آریانا در این زمینه به این صورت می باشند:

 • مطالعات، طراحی، ساخت، و مدیریت پروژه های سد
 • نوسازی و اقدامات علاج بخشی سدها
 • عملیات ژئوتکنیکی و هیدرولوژیکی

انواع سدها که برای آنها خدماتمان را ارائه می دهیم شامل موارد زیر می گردند:

 • نیروگاه های برق آبی
 • سدهای بتنی ثقلی
 • سدهای خاکریزی
 • سدها مخزنی
 • سدهای انحرافی
 • سدهای پشتبند دار
 • سد صندوقی (فرازبند)
 • سد قوسی
 • سد سنگریزه ای

پروژه‌های مرتبط