تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

مقاوم سازى پل هاى محور مسیر قدیم اسلامشهر گارقم قطعه 2 به منظور افزایش ظرفیت

تاریخ شروع:

اسفند 10، 1393

تاریخ پایان:

اسفند 10، 1397

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

کارفرما:

شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران

پیش زمینه:

با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای آسیای میانه با آب ­های آزاد و همچنین ترکیه و کشورهای اروپایی، جهت افزایش بهره­ وری حمل و نقل و همچنین نیاز به اصلاح خطوط و ابنیه فنی قدیمی براساس استانداردهای موجود جهت تقویت پل های کشور اقدامات اصولی انجام شود.

نقش‌ها:

عملیات ترمیم

 مقاوم سازى لرزه اى 

افزایش ظرفیت باربرى

زهکشی پل ها

 

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط