تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

قرارداد مدیریت پروژه تونل انتقال آب دز به قمرود (قطعه 1 و 2)

تاریخ شروع:

آبان 01، 1386

تاریخ پایان:

خرداد 31، 1388

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - انتقال آب

کارفرما:

شرکت سهامى آب منطقهای تهران

پیش زمینه:

_

نقش‌ها:

مدیریت پروژه احداث تونل به روش مکانیزه با دستگاه حفارى

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط