تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

احداث راه عینى مست چاه کوهى در جمهورى تاجیکستان

تاریخ شروع:

اسفند 10، 1392

تاریخ پایان:

تیر 08، 1393

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

کارفرما:

وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان

پیش زمینه:

_

نقش‌ها:

  • احداث جاده آسفالتى، 
  • حفارى ترانشه،
  • عملیات سنگ چینى (Riprap)
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط