تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

عملیات احداث تونل و بستر راه دوشنبه-قرغانتپه، حد فاصل وحدت-یاوان (53 کیلومتر)

تاریخ شروع:

خرداد 20، 1393

تاریخ پایان:

دی 13، 1397

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

کارفرما:

اداره راه آهن جمهورى تاجیکستان

پیش زمینه:

_

نقش‌ها:

اجراى عملیات بسترسازى، خاکبردارى و خاکریزى خطوط راه آهن

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط