تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه احداث سیستم آبیارى و زهکشى PMC

تاریخ شروع:

دی 12، 1402

تاریخ پایان:

دی 11، 1403

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - آبیاری

کارفرما:

کمیته منابع آب وزارت محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی جمهوری قزاقستان

پیش زمینه:

برنامه دولت قزاقستان در خصوص توسعه سیستم آبیاری و زهکشی  (IDIP-2) در استان‌های آلماتی، قیزیلوردا، قزاقستان جنوبی و ژامبیل که در بخش جنوبی جمهوری قزاقستان واقع شده‌اند، پشتیبانی می‌کند.
این چهار استان دارای شرایط کشاورزی اقلیمی مطلوب برای افزایش بهره وری محصولات آبی هستند و امکانات خوبی برای کشت محصولات با ارزش بالاتر مانند پنبه و سبزیجات، میوه های با پتانسیل صادراتی و همچنین برای کشت محصولات علوفه ای برای دام فراهم می کند که موجب ایجاد فرصت¬های شغلی برای جمعیت محلی با راه اندازی شرکت های فرآوری محصولات کشاورزی می¬شود. مطابق با برنامه دولت در حوزه آبیاری و زهکشی( IDIP-2) ، منبع آب در این چهار استان از سدها، مخازن و رودخانه ها تامین می-گردد.
این پروژه (SPAs) به صورت بخشی از پروژه اصلی در مناطق مذکور تعریف شده است که مورد حمایت بانک جهانی می باشد.  این پروژه دارای مساحت خالص 113،163 هکتار می¬باشد که متشکل از 10 بخش توسعه زیرساخت های آبیاری و زهکشی می باشد.

نقش‌ها:

 • احداث کانال‌های آبیاری
 • کانال‌های زهکشی
 • سازه‌های خروجی و کنترلی
 • احداث راه‌های ارتباطی
 • عملیات خاکی
 • عایق‌کاری بستر کانال‌ها
 • بازسازی چاه‌های زهکشی
 • نصب سیستم‌های الکتریکی، برای دریچه‌های کنترل اصلی و چاه‌های زهکشی
 • ترمیم کانال‌ها و سازه‌های موجود
 • بازسازی کانالهای بتنی و اجرای فلوم
 • اجرای دال بتنی عمودی و متمایل
 • بتن‌ریزی درجا
 • سازه‌های اندازه‌گیری و کالیبراسیون جریان
 • احداث چاه‌های مشاهده
 • اتوماسیون
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط