تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

عملیات اجرایی احداث باند دوم محور خمین-الیگودرز

تاریخ شروع:

مهر 21، 1400

تاریخ پایان:

اردیبهشت 10، 1404

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

کارفرما:

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

پیش زمینه:

همیشه توسعه و افزایش ایمنی راه ها منجر به رونق اقتصادی خواهد شد لذا این پروژه به منظور افزایش ظرفیت عبور و مرور و توسعه اقتصادی و همچنین افزایش ایمنی به منظور کاهش و جلوگیری از تصادفات جاده ایی در استان مرکزی منعقد گردید.

نقش‌ها:

تعریض جاده موجود و احداث راه جدید

اجرای روسازی

اجرای چندین 28 دستگاه پل

اجرای سیستم های زهکشی

اجرای سیستم های ایمنی راه

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط