تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه بازسازى کانالهاى الیکالا 1

تاریخ شروع:

دی 12، 1402

تاریخ پایان:

اردیبهشت 10، 1402

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - آبیاری

کارفرما:

وزارت کشاورزی و منابع آب جمهورى ازبکستان

پیش زمینه:

پروژه بهبود مدیریت منابع آب کاراکالپالکستان جنوبی برای رفع محدودیت های بهره وری کشاورزی در مناطقی از خاک ازبکستان واقع در کاراکالپالکستان جنوبی تدبیر شده است. علاوه بر این، برای تکمیل موفقیت DIWP ( پروژه آبیاری و زهکشی و بهسازی تالاب ها)، SKWRMIP  بر بهبود مدیریت آب سیستم آبیاری ترکیبی در حالت عمومی و بر روی جنبه های خاص تاکید دارد. سیستم آبیاری SK بر سه منطقه جنوبی (رایونس) از جمهوری خودمختار کاراکالپاکستان، به عبارت دیگر برونی، الیکالا و ترکول بر روی انتهای دنباله و ساحل آمو دریا قرار دارد. محدوده پروژه بالغ بر100000 هکتار می باشد.

نقش‌ها:

  • احداث کانال‌های آبیاری
  • کانال های زهکشی
  • سازه های خروجی و سازه های کنترلی
  • عملیات خاکی
  • احداث راه های دسترسی
  • عایق کاری بستر کانال ها
  • ساخت قطعات پیش ساخته بتنی
  • احداث سازه ها  و پل ها
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط