تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

احداث تقاطع غیرهمسطح کاج

تاریخ شروع:

اسفند 26، 1392

تاریخ پایان:

اسفند 26، 1394

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

کارفرما:

شهرداری کرج

پیش زمینه:

با توجه به افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به دسترسی به مسیر های حمل و نقل جهت کاهش ترافیک و تصادفات این شرکت در زمینه توسعه و بهربرداری از منابع شهری اقدام به تامین مصالح و مهندسی احداث، جهت اجرای پروژه زیرگذر را پذیرفت تا گامی نو در مسیر توسعه و پیشرفت شهری را ایفا کند. در راستای این وظیفه سه تقاطع غیر همسطح شامل پروژه ولیعصر فاز یک و فاز دو و پروژه کاج احداث گردید.

نقش‌ها:

  • احداث زیرگذر
  • اجرای شمع جهت پایدارسازی دیواره
  •  اجرای عرشه بتنی
  • اجرای  هندریل های حفاظتی
  • اجرای دیواره زیرگذر
  • روسازی راه
  •  اجرای سیستم های زهکشی راه 
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط