تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

احداث تونل انتقال آب کامه به همراه سازه های تبدیل ورودی و خروجی به صورت طرح و ساخت(EPC غیر صنعتی)

تاریخ شروع:

دی 12، 1402

تاریخ پایان:

اردیبهشت 10، 1404

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - انتقال آب

کارفرما:

شرکت تأمین آب صنایع و معادن

پیش زمینه:

-

نقش‌ها:

-

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط