تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

احداث راه شاغون- ذیغر در جمهور ى تاجیکستان (فاز 3)

تاریخ شروع:

آبان 01، 1393

تاریخ پایان:

شهریور 14، 1397

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

کارفرما:

وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان

پیش زمینه:

_

نقش‌ها:

  • احداث 10 کیلومتر راه به همراه ساخت سه دستگاه پل، 
  • احداث 19 کیلومتر راه به همراه 34 کیلومتر 
  • روسازی آسفالتی کل مسیر
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط