تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه بازسازى کانال هاى اصلى و درجه دوم تحت پروژه مدرن سازى سیستم آبیارى(ISMP)

تاریخ شروع:

دی 12، 1402

تاریخ پایان:

فروردین 12، 1402

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - آبیاری

کارفرما:

دپارتمان اجرای پروژه های رشته آب در سازمان سرمایه گذاری توسعه سرزمینی ارمنستان (ATDF)

پیش زمینه:

توافق نامه ایی که در تاریخ 21 آوریل 2020 بین ATDF " شعبه ی اجرای پروژه های آب"( کارفرما) در یک سمت و شرکت تونل سد آریانا( پیمانکار) در طرف دیگر، بازسازی کانال اصلی و فرعی تحت پروژه ی نوسازی سیستم آبیاری منعقد گردیده است (شامل سه بخش).

کارهایی که در این پروژه انجام می شوند شامل موارد زیر است:

بخش اول: بازسازی و ساخت کانال گوگت، شاخه های چپ و راست سیستم آبیاری کساخ، کانال دوین، کانال شماره 49 آرتاشات، کانال اصلی واسکواز، کانال شاخه سمت چپ ایستگاه پمپاژ پایه 2 و3.

بخش دوم: بازسازی و ساخت قسمت انتهایی کانال مارگاشت، کانال مارگارا، قسمت پایینی کانال دوم هرازدان پایه پنجم شاخه، توزیع کننده هاستیک 10، توزیع کنندگان R-6 وR-4، توزیع کنندگان MKH-3  و MKH-7 کانال اصلی تالین.

بحش سوم: بازسازی و ساخت کانال سایات- نوا، آربات و شاه- آرخ، کانال های خروجی ایستگاه پمپاژ آراکس- جارات و آرتاشن، کانال آرگ.

نقش‌ها:

  • احداث کانال‌های آبیاری
  • کانال های زهکشی
  • سازه های خروجی و سازه های کنترلی
  • عملیات خاکی
  • احداث راه های دسترسی
  • عایق کاری بستر کانال ها
  • بتن ریزی درجا
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط