تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

قرارداد انجام عملیات بازسازی و تکمیل سقف هاي کلزیپ سالن هاي نمایشگاهی (سقف شیبدارسالن سه قلو) وعملیات تکمیل و تجهیز سالن همایش و بخشی از ساختمان مدیریت (سالن کنفرانس، جلسات و تکمیل بخشی از ساختمان اداري) در تهران-شهرآفتاب

تاریخ شروع:

دی 27، 1400

تاریخ پایان:

آذر 15، 1401

وضعیت:

تمام شده

زمینه تخصصی:

توسعه شهری - ساختمان ها

کارفرما:

شرکت بهره برداري نمایشگاه هاي بین المللی شهر آفتاب تهران

پیش زمینه:

با توجه به گسترس شهرتهران و نیاز این شهر به یک مجموعه بزرگ نمایشگاهی مورد توجه قرار گرفت. مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب در زمینی به مساحت 158 هکتار مطابق با الزامات روز دنیا  (از قبیل موارد مربوط به شهرسازی، معماری، دسترسی های شهری) احداث می گردد. این شرکت نیز به عنوان یکی از پیمانکاران  این مجموعه بزرگ مشغول به فعالیت می باشد.

نقش‌ها:

-بازسازی و تکمیل سقف هاي کلزیپ سالن هاي نمایشگاهی (سقف شیبدارسالن سه قلو)
-سالن کنفرانس، جلسات و تکمیل بخشی از ساختمان اداري

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط