تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

اخبار

اخبار

اعطای تندیس بهترین ارائه دهنده محصولات و خدمات جمهوری تاجیکستان به شرکت تونل سد آریانا

تیر، 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت تونل سد آریانا، این شرکت موفق به دریافت تندیس بهترین محصولات و خدمات جمهوری تاجیکستان در مراسم سالانه (ارزش) در سال 2023 در کشور تاجیکستان شد.

اخبار مرتبط