تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

اخبار

اخبار

موفقیت شرکت تونل سد آریانا در اخذ یک پروژه دیگر در جمهوری قزاقستان

فروردین، 1401

در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱، قرارداد پروژه "احداث سیستم آبیاری و زهکشی کانال PMC" به شرکت تونل سد آریانا ابلاغ شد. این پروژه زیر مجموعه‌ای از پروژه‌های IDIP-2 است.

 

این سومین پروژه آبیاری و زهکشی شرکت تونل سد آریانا در جمهوری قزاقستان به همراه دو پروژه "ساخت سیستم آبیاری و زهکشی ماختارال-1ب" و "ساخت سیستم آبیاری و زهکشی آریس-ترکستان-1" است.

 

جزئیات این قرارداد در وبسایت بانک جهانی قابل مشاهده می‌باشد.

اخبار مرتبط