تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

اخبار

اخبار

مصاحبه تصویری حسین طهماسبی، نماینده شرکت تونل سد آریانا در کشور قزاقستان

مهر، 1401

در این مصاحبه حسین طهماسبی، نماینده شرکت تونل سد آریانا در کشور قزاقستان به توضیح مسائلی در خصوص جایگاه شرکت در کشور قزاقستان و نیز پروژه بازسازی کانال های آبیاری و زهکشی کرانه راست کانال اصلی واقع در منطقه شو میپردازد.

اخبار مرتبط