تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

اخبار

اخبار

انتصاب علی موسوی رحیمی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور

دی، 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت تونل سد آریانا، در مجمع عمومی که به طور فوق العاده در تاریخ 20 دی ماه هزار و چهارصد و یک برگزار شد، علی موسوی رحیمی، مدیر عامل شرکت تونل سد آریانا به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران منتصب گردید.

اخبار مرتبط