تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

مناقصات

مناقصات

عملیات اجرایی ابنیه فنی شامل دیوار حائل و آبرو های محور قزوین – رحیم آباد محدوده باراجین از کیلومتراژ 500+4 الی 000+9 (سازندگان)

کد مناقصه:

TSA-LEG-CR-411

تاریخ ارسال اسناد:

14 تیر 1402

وضعیت:

منقضی

خلاصه:

شرکت تونل سد آریانا در نظر دارد در نظر دارد “ عملیات اجرایی ابنیه فنی شامل دیوار حائل و آبرو های محور قزوین – رحیم آباد محدوده باراجین از کیلومتراژ 500+4 الی 000+9” را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. 

لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می آید.

 

 

نقش شما به عنوان تامین کننده:

کارهایی که باید انجام شود و باعث توسعه منطقه شود که در راستای اهداف عالی پروژه است.

کارهایی که باید انجام شود و باعث توسعه منطقه شود که در راستای اهداف عالی پروژه است.

برنده مناقصه در این پروژه نقش پیمانکار دست دوم این شرکت در اجرای این پروژه را خواهد داشت 

دانلود اسناد مناقصه

مناقصه‌های مرتبط دیگر