تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

اخبار

اخبار

فیلتر:

نمایش:

پروژه ای دیگر در کشور تاجیکستان برای شرک...

اردیبهشت، 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت تونل سد آریانا، در اردیبهشت هزار و چهارصد و یک، واحد مناقصات شرکت آریانا موفق به اخذ پروژه ای در زمینه احداث زیرساخت در بخش آبرسانی شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان شد.شایان ذکر است، در پروژه ای دیگر شرکت تونل سد آریانا مجری سد...

اخذ پروژه در شهر بابک استان کرمان

فروردین، 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت تونل سد آریانا در فرودین ماه سال هزار و چهارصد و یک، واحد مناقصات این شرکت موفق به دریافت پروژه ای با هدف احداث جاده، محوطه سازی، احداث سازه های مکانیکی و برقی در ورزشگاه شهربابک استان کرمان شد.

موفقیت دیگر برای شرکت تونل سد آریانا در...

فروردین، 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت تونل سد آریانا، در تاریخ 8 بهمن هزار و چهارصد و یک، قرارداد پروژه “احداث سیستم آبیاری و زهکشی کانال pmc”به این شرکت ابلاغ گردید.لازم به ذکر است این پروژه زیرمجموعه پروژه IDIP-2 است.گفتنی است، بعد از پروژه های “ساخت سیستم آبی...

مصاحبه با علی موسوی رحیمی، مدیر عامل شرک...

اسفند، 1400

انتخاب شرکت تونل سد آریانا به عنوان صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی سال هزار و سیصد و نود و نه در روز ملی صادراتبه گزارش روابط عمومی شرکت تونل سد آریانا، در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات در 30 مهر هزار و سیصد و نود و نه با میزبانی اتاق بازرگا...

پروژه ای دیگر در کشور تاجیکستان برای شرک...

اردیبهشت، 1401

اخذ پروژه در شهر بابک استان کرمان

فروردین، 1401

موفقیت دیگر برای شرکت تونل سد آریانا در...

فروردین، 1401

مصاحبه با علی موسوی رحیمی، مدیر عامل شرک...

اسفند، 1400

صفحه: 3 از 3